Sản Phẩm CNC – Jdapaint

  • Post author:

Các sản phẩm điêu khắc từ máy CNC được sửa thợ sửa tay lại để cho sản phẩm thêm phần nghệ thuật .
Máy CNC điêu khắc 3D kết hợp với phần mềm JDPAINT cộng sự tham gia của con người sẽ tạo ra những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật , đó là sự kết hợp hoàn hảo nhất .

Việc lựa chọn đưa công nghiệp vào sản xuất là cách làm lâu nay đã có , tuy nhiên sự phối hợp giữa công nghiệp CNC , JDAPAINT và con người yếu tố quan trọng mà VIỆT NAM , đã và đang hướng tới , việc kết hợp đó tạo nên giá trị bền vững giữa vật chất và công nghệ , tạo năng xuất hiệu quả lao công cao , và giá trị sản phẩm đẹp .

Xem thêm bài tiếp theo

Trả lời